Hadi
Hadi : İstediğini hidayete erdiren
Al-Hadi :  The Guide.  He who provides guidance.

Cenab-ı Hak buyuruyor:
"Hidayet verici ve yardımcı  olarak Rabbin yeter." (1)
"Allah kimi doğru yola koymak isterse onun kalbini İslamiyet'e açar" (2)
"O, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir." (3)
"Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir." (4)
"Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin; bilakis, Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir." (5)

Kaynaklar:
1) Furkan, 31
2) Enam, 125
3) Nahl, 93
4) İbrahim, 4
5) Kasas, 56
6) Elmalı Tefsiri, Enam, 125
7)
Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004

Ana Sayfa