Muğni
Muğni : Dilediğini zengin eden
Al-Mughni : The Enricher  who enriches  whom will.
Cenab-ı Hak buyuruyor:
"Zengin eden de yoksul kılan da O'dur." (1)
"Seni fakir bulup zengin etmedi mi?" (2)

Kaynaklar:
1) Necm, 48
2) Duha, 8
3) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004

Ana Sayfa