Gani
Gani :  Çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan
Al-Ghani : The Rich One who is infinitely Rich and completely independent. 

Cenab-ı Hak buyuruyor:
"Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye lâyık olan ancak O'dur." (1)
"O'nun ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur." (2)
"Biliniz ki Allah zengindir." (3)
"Eğer inkar ederseniz bilin ki Allah size muhtaç değildir." (4)
"Şüphesiz Allah, âlemlerden hiçbirine kesinlikle muhtaç değildir. " (5)
"Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Hakikaten Allah, yalnız O zengindir, övgüye değerdir." (6)
" Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah alemlere muhtaç değildir." (7)

Kaynaklar:
1) Fatır, 15
2) Yunus, 68
3) Bakara, 267
4) Zümer, 7
5) Ankebut, 6
6) Hac, 64
7) Al-i İmran, 97
8) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
9) Elmalı Tefsir, Fatır

Ana Sayfa