Macid

Mâcid : Hamiyeti, şan ve şerefi çok olan

Al-Májid : The Glorious  whose dignity and glory are most great, and whoseenerosity and munificence are bountiful.

Mevla'nın kullarına verdiği nimetler ölçüsüzdür. Çünkü O, sevdiği kullarına ölçüsüz verir, karşılıksız ikram eder ve dilediği an onları mağfiret buyurur.  Zira O'nun ihsanı boldur. Bunu bilmek ve O'na şükretmek lazımdır. (2)


Kaynaklar

1) Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
2)
Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları

Ana Sayfa